Usein Kysyttyä

Oppilaille tarjotaan ilmainen bussikortti, jos koulumatka on 1.-2. -luokkalaisilla yli 3,0 km tai 3.-6. -luokkalaisilla yli 5,0 km.

Rovaniemen kristillisessä koulussa on kristillinen painotus ja ns. positiivinen uskonnonvapaus. Tämä ilmenee aamunavauksissa, kalenterivuoden eri kristillisten juhlien viettämisessä, uskonnon lisättynä oppimääränä sekä koulun muussa toimintakulttuurissa, kuten esimerkiksi ruoan siunaamisena. Kaikki uskonnon harjoittaminen on täysin vapaaehtoista eikä sitä edellytetä oppilailta.

 

Rovaniemen kristillinen koulu noudattaa valtakunnallista perusopetuksen uutta vuonna 2016 käyttöön otettua opetussuunnitelmaa. Koulussamme opiskellaan siis samoja oppiaineita ja oppiainesisältöjä kuin muissakin kouluissa.

Rovaniemen kristillinen koulu sijaitsee osoitteessa Viirinkankaantie 1 Lapin ammattikorkeakoululta vuokratuissa tiloissa. Kristillisellä koululla on käytössään neljä omaa luokkahuonetta sekä muita tiloja rakennuksen toisessa kerroksessa. Samassa rakennuksessa sijaitsee myös Keltakankaan liikuntahalli, jossa järjestetään sisäliikuntatunnit.

Koulun oppilailta ei edellytetä mihinkään seurakuntaan tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumista. Koulun henkilökunnassa ja oppilaissa on jäseniä useista seurakunnista. Myöskään uskonnollista vakaumusta ei edellytetä.

Koulun oppilaat saavat ilmaisen lounaan koulussa. 

Opetus Rovaniemen kristillisessä koulussa on ilmaista. Koulu on yksityinen, mutta saa valtionavustuksen. Lukukausi-, oppimateriaali- tai muitakaan maksuja ei ole.