Usein Kysyttyä

Oppilaille tarjotaan ilmainen bussikortti, jos koulumatka on 1.-2. -luokkalaisilla yli 3,0 km tai 3.-6. -luokkalaisilla yli 5,0 km.

Rovaniemen kristillisessä koulussa on kristillinen painotus ja ns. positiivinen uskonnonvapaus. Tämä ilmenee aamunavauksissa, kalenterivuoden eri kristillisten juhlien viettämisessä, uskonnon lisättynä oppimääränä sekä koulun muussa toimintakulttuurissa, kuten esimerkiksi ruoan siunaamisena. Kaikki uskonnon harjoittaminen on täysin vapaaehtoista eikä sitä edellytetä oppilailta.

 

Rovaniemen kristillisen koulun opetussuunnitelma noudattaa valtakunnallista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Koulussamme opiskellaan siis samoja oppiaineita ja oppisisältöjä kuin muissakin Suomen kouluissa – kristillisellä painotuksella vahvistettuna.

Rovaniemen kristillinen koulu sijaitsee osoitteessa Viirinkankaantie 1 Lapin ammattikorkeakoululta vuokratuissa tiloissa. Kristillisellä koululla on käytössään neljä omaa luokkahuonetta sekä muita tiloja rakennuksen toisessa kerroksessa. Samassa rakennuksessa sijaitsee myös Keltakankaan liikuntahalli, jossa järjestetään sisäliikuntatunnit.

Koulun oppilailta ei edellytetä mihinkään seurakuntaan tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumista. Koulun henkilökunnassa ja oppilaissa on jäseniä useista seurakunnista. Myöskään uskonnollista vakaumusta ei edellytetä.

Koulun oppilaat saavat ilmaisen lounaan koulussa. 

Opetus Rovaniemen kristillisessä koulussa on maksutonta. Koulun rahoitus tulee valtiolta. Lukukausi-, oppimateriaali- tai muitakaan maksuja ei ole.