KOULUN ESITTELY

Olemme lämminhenkinen pikkukoulu!

Rovaniemen kristillinen koulu tarjoaa vaihtoehdon perheille, jotka pitävät kristillisiä arvoja tärkeinä ja haluavat lapselleen turvallisen kasvuympäristön. Kristillisyys näkyy koulun toimintakulttuurissa, kuten aamunavauksissa. Koulu toimii yhteiskristillisellä periaatteella ja tavoitteena on tukea ja vahvistaa kunkin lapsen liittymistä kodin omaan hengelliseen taustaan. Kaikki uskonnon harjoittaminen on vapaaehtoista!

Koulussamme on samat oppisisällöt kuin kaikissa Suomen kouluissa – kristillisellä painotuksella vahvistettuna! Koulun rahoitus tulee valtiolta, joten opetus on maksutonta. Koululla työskentelee pätevä henkilökunta.

Rovaniemen kristillisessä koulussa toimivat tällä hetkellä luokat 1-6 ja iltapäiväkerho. Ryhmäkoot ovat pieniä. 1.-2. luokkaa opettaa Elina Alatalo, 3.-4. luokkaa Anni-Mari Sulkala ja 5.-6. luokkaa Mari Valtiala. Mari on myös koulun rehtori. Erityisopettaja Hannah Lumila on koululla kahtena päivänä viikossa. Koulunkäynninohjaajana toimii Tuuli Pikkumäki ja iltapäiväkerhon ohjaajana Janita Rapo. Tulevaisuuden visiona on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa myös esiopetusta.

KUVIA KOULULTA