KOULUN ESITTELY

Rovaniemen kristillisessä koulussa toimivat tällä hetkellä kaikki alakoulun luokat 1-6 ja iltapäiväkerho. Luokanopettajina toimivat Elina Alatalo (1.-2. luokka), Anni-Mari Sulkala (3.-4. luokka) ja johtajaopettaja Mari Valtiala (5.-6. luokka). Kerhovetäjänä toimii Tuuli Pikkumäki. Tulevaisuuden visiona on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa myös esiopetusta.

Koulu tarjoaa vaihtoehdon perheille, jotka pitävät kristillisiä arvoja tärkeinä. Oppilaita halutaan rohkaista keskusteluun, pohdintaan ja omien näkökulmien perustelemiseen. Oppilaan kokonaisvaltaisen kohtaamisen uskotaan vapauttavan energiaa oppimiseen. Lapsi kohdataan ainutlaatuisena, Jumalan luomana yksilönä. Häntä opetetaan arvostamaan itseään ja toisia mittaamattoman arvokkaina. Tältä perustalta oppilaista uskotaan kasvavan vastuuntuntoisia, oman ja toisten arvon ymmärtäviä kansalaisia monikulttuurisessa ja kansainvälisessä maailmassa.

Koulu ja kannatusyhdistys toimivat yhteiskristillisellä periaatteella. Seurakunnalliset ja opilliset painotukset kuuluvat seurakunnille. Koulun tavoitteena on tukea ja vahvistaa kunkin lapsen liittymistä kodin omaan hengelliseen taustaan.

KUVIA KOULULTA