KANNATUSYHDISTYS

Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry perustettiin vuonna 2010. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea kristillistä kasvatusta yhteiskristillisessä hengessä edustamatta mitään yksittäistä tunnustuskuntaa. Toiminnan lähtökohtana on kaikille kristityille yhteinen perusta, joka löytyy Raamatun ilmoituksesta ja jonka ydin on ilmaistu Apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta:

  1. Ylläpitää kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa Rovaniemen kristillistä koulua, joka antaa peruskoulun oppimäärää vastaavaa opetusta;
  2. Tukea koulun opettajia, muuta henkilökuntaa sekä oppilaiden vanhempia järjestämällä kristillistä kasvatusta käsitteleviä kursseja, seminaareja ja muuta vastaavanlaista koulutusta;
  3. Tukea kristillisen koulun ja päiväkodin yhteistyötä muiden koulujen ja päiväkotien kanssa kristillisen kasvatuksen kysymyksissä;
  4. Jakaa julkaisujen ja tiedotusvälineiden kautta tietoa kristillisestä kasvatuksesta.

VAPAAEHTOISTEN TUKI

Rovaniemen kristillinen koulu aloitti toimintansa elokuussa 2016 kotikouluna. Syksyllä 2017 valtioneuvosto myönsi koululle perusopetuksen järjestämisluvan, jonka myötä Rovaniemen kristillisestä koulusta tuli yksityinen perusopetusta tarjoava koulu. Koulu tarvitsee myös ulkopuolista lisärahoitusta kristillistä kasvatusta arvostavilta yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä.

Voit tukea kristillisen koulun hanketta liittymällä kannatusyhdistyksen jäseneksi tai kannattajajäseneksi. Kannatusyhdistyksen jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rovaniemenkristillinenkoulu(at)gmail.com tai soittamalla alla mainittuun numeroon. Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2020 on 35 euroa. Saat tällöin säännöllisesti kannattajakirjeen ja muuta infoa koulun toiminnasta. Voit lisäksi tukea yhdistystä haluamallasi summalla säännöllisesti kerran kuukaudessa tai kertalahjoituksena.

RAHANKERÄYSLUPA & TILITIEDOT

Rahankeräyslupa: RA/2019/159

Tilin omistaja: Rovaniemen Seudun Kristillisen Koulun Kannatusyhdistys ry
IBAN (Tilinumero): FI59 8960 0710 3283 79
BIC/SWIFT: DABAFIHH

KANNATUSYHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA

Riitta-Maija Hokkanen
riitta-maija.hokkanen@perhekotihokkanen.fi, p. 044 265 7720